Közzétételi lista

Felvételi tájékoztató

Segítség a jelentkezési lap kitöltéséhez

 • Az iskola neve: Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 • Az iskola OM azonosító száma: 203039
 • Az iskola címe: 6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal u. 5-9.
 • Az iskola telefonszáma: (62) 241-988
 • Az iskola fax-száma: (62) 241-505
 • Az iskola e-mail címe: eotvos@hiszk.hu

A felvétellel kapcsolatos információk

A jelentkezés módja, és ideje:

A 11/2019. (VII. 03.) EMMI rendelet EMMI rendelet szerint: a tanulók által kitöltött, az iskola által továbbított jelentkezési lapon 2020. február 19-ig a 9.évfolyamra, 2020. augusztus 24-ig az érettségi utáni képzésekre.

A képzés kezdete:

A  2020/2021 -es tanév rendje szerint, 2020. szeptember 1.

Indítandó technikumi ágazati képzések: (engedélyeztetés alatt...)

 • Egészségügy (3010)
 • Sport (3020)
 • Szépészet fodrász (3030)
 • Szépészet kozmetikus (3031)
 • Informatika és távközlés (3040)
 • Informatika és távközlés nyelvi előkészítő (3041)
 • Specializált gép és járműgyártás (3050)
 • Gazdálkodás és menedzsment (3060)


 
 
 
 
 

Fenntartói ellenőrzések felsorolása, nyilvános megállapításai

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj fenntartói ellenőrzése 2016-2017-es évre vonatkozóan. (2018. december)

Megállapítása: Minden rendben volt.

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

Vezetői tanfelügyelet: 2018. október

Megállapítás: Megállapításra kerültek a fejleszthető és a kiemelkedő területek, egyebekben minden rendben volt.

Lemorzsolódással kapcsolatos adatok

A korábbi évek adatai itt találhatóak:

http://www.eotvos.hiszk.hu/iskola/kotelezo/lemorzsolodas

A 2013/2014-es tanév adatai a csatolmányban találhatók.

Csatolmányok: 

Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei

A szabályzatot az SZMSZ 67-70. oldala tartalmazza, amely a csatolmányban megtalálható.

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A szabályozás lényege:

A diákoknak joga van megtudni a témazáró dolgozat időpontját a dolgozatírás előtt legalább 1 héttel. A megírt dolgozatot a tanár a megírástól számított 15 munkanaponbelül köteles kiosztani (kivétel a tanár akadályoztatottsága). A határidő túllépése esetén a dolgozat érdemjegyét csak a tanuló kérésére lehet beírni a naplóba és az osztályozásnál figyelembe venni. Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely három vagy ennél több óra tananyagának elsajátítását ellenőrzi. Addig új dolgozatot nem írathat az adott tantárgyból, míg az előző dolgozatot nem értékelte. Egy napon – adott osztályban – 2 témazáró dolgozat íratható. A tanulónak joga, hogy dolgozatait megnézze és érdemjegyét, munkájában elkövetett hibáit megismerje. Amennyiben a tanuló úgy érzi, hogy a dolgozat javítása során a tanár hibát követett el, akkor kérheti a hiba orvoslását. Ha erre a javító tanár nem hajlandó, a tanuló az iskola oktatás-szervezési intézményvezető-helyetteséhez illetve tagintézmény-vezetőhöz fordulhat kérésével A szülő joga, hogy a témazáró dolgozatot fogadóórákon megtekintse. 

A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása; a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot; a tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni. Iskolánk törekszik arra, hogy az ismeretek megszilárdítása már a tanórákon megtörténjen, az otthoni házi feladatok mennyiségét optimális szinten határozzuk meg.

Az osztályozó vizsgák, tanulmányok alatti vizsgák követelményei, ideje

Az osztályozó vizsga követelményeit a kerettantervek és a szakmai vizsgakövetelmények határozzák meg.

 

A tanulmányok alatt tervezett osztályozó vizsgák időpontja:

-ha a hiányzások miatt szükséges osztályozó vizsgát tenni, akkor a félévi ill. az év végi osztályozó értekezlet előtti két hét áll rendelkezésre

-ha évközben, a tanuló átvétele miatt szükséges osztályozó vizsgát tenni, akkor a vezetői határozat szerint, alkalmanként szabályozott a vizsga időpontja.

Osztályok száma és létszáma

A korábbi évek adatai itt találhatóak:

http://www.eotvos.hiszk.hu/iskola/kotelezo/letszamok

A 2019/2020-as tanév adatai a csatolmányban találhatók.

Csatolmányok: