Közzétételi lista

Felvételi tájékoztató

Segítség a jelentkezési lap kitöltéséhez

  • Az iskola neve: Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
  • Az iskola OM azonosító száma: 203039
  • Az iskola címe: 6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal u. 5-9.
  • Az iskola telefonszáma: (62) 241-988
  • Az iskola fax-száma: (62) 241-505
  • Az iskola e-mail címe: eotvos@hiszk.hu

A felvétellel kapcsolatos információk

A jelentkezés módja, és ideje:

A 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet EMMI rendelet szerint: a tanulók által kitöltött, az iskola által továbbított jelentkezési lapon 2019. február 18-ig a 9.évfolyamra, 2019. augusztus 24-ig az érettségi utáni képzésekre.

A képzés kezdete:

A  2019/2020 -as tanév rendje szerint, 2019. szeptember 2.

Indítandó szakgimnáziumi ágazati képzések 

Ágazat

Kódszám

Képzési forma

A képzés időtartama (év)

Felvehető létszám (fő)

Egészségügy

3010

nappali

4+1

32

Sport

3020

nappali

4+1

32

Szépészet (fodrász)

3030

nappali

4+1

32

Szépészet (kozmetikus)

3031

nappali

4+1

32

Informatika

3040

nappali

4+1

32

Informatika

(nyelvi előkészítő)

3041

nappali

5+1

32

Gépészet

3050

nappali

4+1

32

Közgazdaság

3060

nappali

4+1

32

Lemorzsolódással kapcsolatos adatok

A korábbi évek adatai itt találhatóak:

http://www.eotvos.hiszk.hu/iskola/kotelezo/lemorzsolodas

A 2013/2014-es tanév adatai a csatolmányban találhatók.

Csatolmányok: 

Érettségi vizsgák átlageredményei

A korábbi évek eredményei itt találhatóak:

http://www.eotvos.hiszk.hu/iskola/kotelezo/erettsegi

A 2014. tavaszi érettségi eredményei a csatolmányban találhatók.

Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei

A szabályzatot az SZMSZ 67-70. oldala tartalmazza, amely a csatolmányban megtalálható.

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A szabályozás lényege:

A diákoknak joga van megtudni a témazáró dolgozat időpontját a dolgozatírás előtt legalább 1 héttel. A megírt dolgozatot a tanár a megírástól számított 15 munkanaponbelül köteles kiosztani (kivétel a tanár akadályoztatottsága). A határidő túllépése esetén a dolgozat érdemjegyét csak a tanuló kérésére lehet beírni a naplóba és az osztályozásnál figyelembe venni. Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely három vagy ennél több óra tananyagának elsajátítását ellenőrzi. Addig új dolgozatot nem írathat az adott tantárgyból, míg az előző dolgozatot nem értékelte. Egy napon – adott osztályban – 2 témazáró dolgozat íratható. A tanulónak joga, hogy dolgozatait megnézze és érdemjegyét, munkájában elkövetett hibáit megismerje. Amennyiben a tanuló úgy érzi, hogy a dolgozat javítása során a tanár hibát követett el, akkor kérheti a hiba orvoslását. Ha erre a javító tanár nem hajlandó, a tanuló az iskola oktatás-szervezési intézményvezető-helyetteséhez illetve tagintézmény-vezetőhöz fordulhat kérésével A szülő joga, hogy a témazáró dolgozatot fogadóórákon megtekintse.

Az osztályozó vizsgák, tanulmányok alatti vizsgák követelményei, ideje

Az osztályozó vizsga követelményeit a kerettantervek és a szakmai vizsgakövetelmények határozzák meg.

 

A tanulmányok alatt tervezett osztályozó vizsgák időpontja:

-ha a hiányzások miatt szükséges osztályozó vizsgát tenni, akkor a félévi ill. az év végi osztályozó értekezlet előtti két hét áll rendelkezésre

-ha évközben, a tanuló átvétele miatt szükséges osztályozó vizsgát tenni, akkor a vezetői határozat szerint, alkalmanként szabályozott a vizsga időpontja.

Osztályok száma és létszáma

A korábbi évek adatai itt találhatóak:

http://www.eotvos.hiszk.hu/iskola/kotelezo/letszamok

A 2018/2019-es tanév adatai a csatolmányban találhatók.

Csatolmányok: