Szakmai műhely

Könyvtári szakmai út eredményei

A spanyolországi Granadában és az olaszországi Cosenza-Rendében 2009 októberében és 2010 áprilisában a Leonardo da Vinci Mobilitás alprogramja keretében megszervezett Könyvtári szakmai tanulmányút eredményei és az elkészült tananyagok elérhetők a Tudás Alapítvány honlpaján az alábbi hivatkozásokon:

- Eredmények

- Tananyagok

Share/Save

Könyvtári Informatikai Együttműködési Kör

Iskolai könyvtárunk 2003 óta tagja a Hódmezővásárhelyen működő Könyvtári Informatikai Együttműködési Körnek, amelynek célja a Huntéka integrált könyvtári rendszer használatával egységes lekérdező felülettel (opac) közös adatbázis építése és annak helyismereti és közhasznú adatokkal való feltöltése.

Az együttműködés tagjai:

Bethlen Gábor Református Gimnázium

Csongrád Megyei Levéltár hódmezővásárhelyi fiókja

Erzsébet Kórház és Rendelőintézet

HISZK Eötvös József Székhelyintézmény

HISZK Gregus Máté Tagintézmény

HISZK Kalmár Zsigmond Tagintézmény

Hódmezővásárhelyi MJV PM Hivatal Irattár

Németh László Gimnázium és Általános Iskola

Németh László Városi Könyvtár

SZTE Mezőgazdasági Kar

Tornyai János Múzeum és KK

Vásárhelyi Cseresnyés Kollégiumok

 

 

Share/Save

A Könyvtárostanárok Egyesületének tavaszi szakmai napja

2011. március 9-én rendezték meg az országos Könyvtárostanárok Egyesületének tavaszi szakmai napját Budapesten az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum dísztermében.

A szakmai nap keretében a legfőbb téma az eTwinning program alkalmazási lehetőségeinek bemutatása volt, természetesen a könyvtárostanárok szempontjából elsősorban.

A hasznosítható információk azonnali sikert hoztak iskolánknak: 1000. regisztráló magyar iskolaként háromnapos szlovéniai továbbképzést nyertünk, amelyen egy földrajz és történelem szakos kollégánk vehet majd részt június elején.

Reményeink szerint így is bővíthetjük majd iskolánk külföldi kapcsolatait, a későbbi projektegyüttműködések révén talán még testvériskolai kapcsolatok is kialakulhatnak.

A szakmai nap további eseményei az alábbiak voltak:

az egyesület új vezetőségének megválasztása,

beszámolók az elmúlt év szakmai tanulmányútjairól (közöttük az olasz iskolai könyvtári rendszerről szóló beszámoló),

könyvismertető,

az OPKM olvasás portáljának bemutatása, stb.

A tanácskozás sok hasznos ismerettel gyarapította a résztvevők tudását.

Pap Éva

könyvtáros

Share/Save

Tavaszi szakmai nap az Eötvösben

Iskolánk látta vendégül 2011. május 26-án a Csongrád Megyei Könyvtárostanár Egyesület tagjait a tavaszi szakmai nap alkalmából.

Az igazgatóhelyettes asszony nyitó szavai után került sor iskolánk és a könyvtárunk bemutatására, majd az egyesület titkára számolt be az elmúlt néhány hónap eseményeiről, a CSOMEKÖV-vetélkedő végeredményéről, és ismertette az aktuális problémákat (tankönyvek visszavétele), valamint a következő hónapban sorra kerülő könyv- és könyvtáras programokat.

Share/Save

Őszi szakmai nap

 

2010. november 11-én került sor a Csongrád megyei könyvtárostanárok őszi szakmai napjára. A szegedi Piarista Gimnázium könyvtára láttott vendégül Bennünket. A gazdag szakmai program (vetélkedők szervezése, tankönyvek selejtezése, stb.) mellett az iskolával is megismerkedtünk.

Share/Save

Egy kis vidámság...

 

Egy kedves videó arról, hogy nyugaton hogyan népszerűsítik a könyvtárat.

Az ETO-rendszer angolszász változata: a Dewey-féle tizedes osztályozás rapben megénekelve:

 

Share/Save

Szlovéniai eTwinning továbbképzés

 

 

2011. június 2. és 4. között került sor a szlovéniai Goriska Brdában az eTwinning program projektpartner-kereső továbbképzésére, amelyen iskolánkat az iskolai könyvtáros, Pap Éva képviselte, aki egyébként az eTwinning kapcsolattartója intézményünkben.

Az ódon hangulatú, csodálatos környezetben iskolánk sikeresen társult egy szlovéniai középiskolával, közös projektünk az I. világháború politikai-katonai eseményeit, a hátország gazdasági társadalmi változásait kívánja feldolgozni a következő tanév során.

Share/Save

Szlovéniai eTwinning továbbképzés

 

Iskolánk a tavasz folyamán 1000. magyar iskolaként csatlakozott a nemzetközi eTwinning oktatási programhoz. Ez a mozgalom, amely a Comenius program alprogramjaként működik, Európa-szerte mintegy 135 ezer tanárt és 2 és fél millió diákot tömörít egybe, és immár 6 éve, 2005 óta törtelenül fejlődik az újabb és újabb csatlakozó tagok révén. Célkitűzése, hogy ösztönözze az európai iskolákat a különböző kommunikációs technológiákat alkalmazó együttműködési partnerségek alakítására. Ennek biztosítása érdekében közös adatbázis, központi portál (www.etwinning.net) működik, ahol a regisztrált iskolák külföldi partneriskolákat kereshetnek, és közös projekteket indíthatnak a legkülönbözőbb témákat választva. A projektek megvalósítása során a szakmai együttműködés (tananyagok közös kidolgozása, játékos feladatok megoldása, modern kommunikációs technikák elsajátítása, stb.) mellett barátságok, személyes kapcsolatok is szövődnek a tanulók és pedagógusok között.

Magyarországon az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. koordinálja az eTwinning programot. Ennek keretében ingyenes információs napokat, roadshow-kat, konferenciákat és szakmai továbbképzéseket és partnerkereső szemináriumokat szerveznek az érdeklődő pedagógusok számára. A magyar közösség számára pedig létrehozták a magyar nyelvű www.etwinning.hu oldalt, ahol a hazai eseményekről, induló programokról nyújtanak tájékoztatást.

Iskolánk könyvtárosa is részt vett június 2. és 4. között egy szlovéniai partnerkereső szemináriumon. A Goriska Brdában tartott találkozón történelem és földrajz szakos, horvát és szlovén kollégákkal lehetett kapcsolatot teremteni.

A találkozó eredménye, hogy iskolánk egy, az I. világháború történetét feldolgozó projekthez csatlakozott, amely elsősorban a háború déli frontszakaszainak történetét fogja áttekinteni.

A játékos történelmi projekt 2011 szeptemberében veszi kezdetét, és 2012 júniusában ér véget. Diákjaink egy dobrovói (Szlovénia) és dakovói  (Horvátország) általános iskola tanulóival közösen fogják a feladatokat elvégezni. Terveink között szerepel, hogy tanulóinkkal megismertessük az I. világháború eseménytörténetét, kirobbanásának okait, az egyes frontokon zajló hadieseményeket, elsősorban a résztvevő katonák szemszögéből áttekintve (pl. képeslapok a frontról, személyes tárgyak és emlékek megörökítése a még élő katonák visszaemlékezései alapján, stb.). Képzőművészeti kiállításokon bemutatjuk a hátországban élő emberek mindennapjait, megismerkedünk az adott területek természet- és társadalomföldrajzi adottságaival, és természetesen a világháború emberi  tragédiáit bemutató irodalmat is megismertetjük a résztvevő diákokkal Ernest Hemingway: Búcsú a fegyverektől című regényének tanulmányozása során. A projekt zárásaként az Isonzó folyó völgyébe is el fogunk látogatni szlovén partneriskolánk meghívásának eleget téve.

Partneriskoláink:  Dobrovói Általános Iskola (Dobrovo, Szlovénia), projektvezetők: Damijan Marinic és Tanja S. Tominec; Dakovói Általános Iskola (Dakovo, Horvátország), projektvezető: Mira Bucanovic.

A projektben iskolánk tanárai közül Juhász Zoltánné angoltanár, a projekt angol nyelvi koordinátora, Czili Réka magyar szakos kolléga, Képiró Ágnes rajztanár, a résztvevő 9. B osztályos tanulók osztályfőnöke, Patariczáné Kelecsényi Magdolna földrajz-biológia szakos tanár, valamint Pap Éva könyvtárostanár, a projekt vezetője vesz részt.

            

Iskolánk többi pedagógusa is megismerkedett az eTwinning programmal, és támogatják az iskolai projekt megvalósítását.

Share/Save