hiteles bizonyítványmásolatok/másodlatok kiadásának rendje

A hiteles bizonyítványmásolatok/másodlatok kiadásának rendje intézményünkben 1. Az intézmény székhelyére, telephelyére küldött(eljuttatott) írásbeli kérvény alapján, előre egyeztetett időpontban kerül kiállításra.Bizonyítvány másodlat kiállításáról szóló kérelmet csak írásban áll módunkban elfogadni. Ez történhet: - iskolatitkárságon kitöltött űrlapon, - postai úton eljuttatva intézményünkbe.2. Időpontot telefonon, vagy emailben az intézmények titkárságain lehet kérni.3. A kért iratot csak az érintett, vagy annak írásbeli meghatalmazottja személyesen veheti át.4. Illeték megfizetéseA bizonyítványmásodlat kiállításának az illetéke 2.000.-Ft, melyet  illetékbélyeggel kell megfizetni legkésőbb a bizonyítványmásodlat átvételekor.5. Intézményünk a kért másolatokat/másodlatokat a kérelem beérkeztét követően legkésőbb a 10. munkanapon a kérelmező rendelkezésére bocsájtja.

Share/Save