A 2018-2019. tanévi tankönyvrendelés

Az ingyenes tankönyvellátásban részesülők köre a 1265/2017. (V. 29.) Korm. határozat értelmében a 2018/2019. évi tanévben:

  • 9. évfolyam valamennyi tanulója,
  • a 10-12. évfolyamon a normatív támogatásra jogosultak.

Az iskola a térítésmentes tankönyvellátást a könyvtári állományból való kölcsönzéssel oldja meg.

Az osztályfőnökök osztják ki a tanulók számára a tankönyvrendeléshez szükséges megrendelőlapot április első napjaiban.  Ezen kell bejelölni a megrendelni kívánt tankönyveket. Kérjük, ezen a lapon jelöljék az esetleges ingyenességre való jogosultságot, és

annak alapját is:

  • 3 vagy több gyermek 
  • a gyermek tartós betegsége
  • rendszeres gyermekvédelmi támogatás.

A kitöltött és a szülő által aláírt megrendelő lapot 2018. április 24-ig, keddig kell visszahozniuk a diákoknak. (Az esetleges módosításra június 28-ig még van lehetőség.)

A tankönyvek kiosztására a 2018-2019-es tanév első hetében kerül sor (osztályonként az osztályfőnökökkel egyeztetett napon és időpontban).

Pótrendelés leadására 2018. augusztus 21. és szeptember 15. között van lehetősége az újonnan  beiratkozó, illetve sikeres javítóvizsgát tett diákoknak. Az így rendelt tankönyvek szeptember 24. után érkeznek meg az iskolába.

A tankönyvrendeléssel kapcsolatos egyéb kérdésekre az iskolai tankönyvfelelős ad választ a 62/241-988/113 telefonszámon.

A normatív támogatás igénybevételéhez szükséges nyomtatvány a csatolmányban található!

2018. 03. 14.

Pap Éva

tankönyvfelelős

Share/Save